Tin tức

Tổ khúc dân ca: "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" Tổ khúc dân ca: "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"

Niềm tin: Ai qua Đức Thọ. Ngược dòng la Về quê Trần Phú ơ.ơ... Nhớ cờ Cần Vương Một miền quê đất nhân kiệt anh hùng Danh thơm từ những mái trường Muôn đời ghi nhớ. Tới lời là lời Bác khuyên. Nhớ lời là lời Bác khuyên