Tin tức

Ai nịnh ai? Ai nịnh ai?

Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:

Phụ nữ và phần mềm máy tính

Phụ nữ giống phần mềm máy tính vì: Giao diện đẹp nhưng chưa chắc chạy đúng.

Là ai?

Giờ học đạo đức, khi giảng về sự khác biệt giữa người tốt và người xấu...